"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา


สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย

การ์ดอย่าตกสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

  • เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง
  • หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย
  • ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
  • บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประชาสัมพันธ์

26-09-2023 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงดาดฟ้าตึกผู้ป่วยสามัญ (ตึก ๔) ตามแบบเลขที่ ๕๕/๖๖ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26-09-2023 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในรายการ จ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ

26-09-2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ยา) Human serum albumin 20% solution for infusion, 50 mL จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

26-09-2023 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑๕ จำนวน ๖ รายการ เลขที่ B๖๗/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26-09-2023 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๖ จำนวน ๑๒ รายการ

25-09-2023 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่

21-09-2023 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายงแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการสารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนต ๒%

21-09-2023 ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล OPD ในรายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมวิเคราะห์ความเร่งด่วนของโรคหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (ซื้อทดแทน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ สัญญาเลขที่ 401/2566

18-09-2023 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ

18-09-2023 ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ 399/2566

25-09-2023 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานประจำห้องยา

22-09-2023 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักโภชนาการ

18-09-2023 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

18-09-2023 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

18-09-2023 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์


งานบริการ

จองห้องพิเศษ

ห้องพิเศษโฉมใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

สิทธิการรักษา - ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสิทธิ์รักษาพยาบาล - สปสช.

ตารางบริการและออกตรวจของแพทย์

ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนัดหมายที่ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสำหรับหน่วยงานและองค์กร

ติดตามสถานะการส่งยา

ติดตามสถานะการส่งยา และข้อมูลด้านเภสัชกรรม

นัดหมายตรวจด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Tele)

Telemedicine

OPD Corner ผู้ป่วยนอก


นัดออนไลน์


นโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA)


ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ความรู้ด้านสุขภาพ

เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ช่องทางบริจาค