"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา

"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

 • เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง
 • หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย
 • ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
 • บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

งานบริการ

จองห้องพิเศษ

ห้องพิเศษโฉมใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง

นัด/เลื่อนนัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบตารางการนัดหมายของท่านได้ด้วยตนเอง

ตารางบริการและออกตรวจของแพทย์

ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนัดหมายที่ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสำหรับหน่วยงานและองค์กร

แจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เงินบริจาค และติดตามสถานะการโอน

ตรวจเลือดล่วงหน้า

Drive Thru / Check up Center

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ครอบคลุมการบริการรักษาพยาบาลขั้นสูงระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดถึง1เดือนที่มีภาวะวิกฤตและไม่วิกฤตทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบริการ • การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์แผนจีน ที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัว ลดอาการปวด ข้อติด โรคไมเกรน อ่อนแรง และอีกหลายๆระบบในร่างกาย  อีกหนึ่งทางเลือกด้านสุขภาพที่คุณต้องลอง • กุมารเวชกรรม

  กุมารเวชกรรม

  รับส่งต่อโรคทางกุมารทั้งในเขตสุขภาพ 10  และประเทศเพื่อนบ้าน  ให้การดูแลด้วยการแพทย์ขั้นสูง แบบองค์รวมและผสมผสาน เข้าใจบริบทของผู้ป่วยแต่ละครอบครัว เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาแพทย์  ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ทันสมัยและพร้อม • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ทีมโรคเลือด มะเร็งในเด็ก และหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลโรคเลือด เช่น ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ และโรคมะเร็งในเด็ก รวมทั้งการรักษามี่มีความซับซ้อนโดยการปลูกภ่ายไขกระดูก ( stem cell transplant ) มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแ • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  SPS check up center ตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการ ตรงตามความเสี่ยงรายบุคคล ให้บริการทั้งภายในและนอกสถานที่ พร้อมการดูแลต่อเนื่องตรงจุดโดยผู้เชี่ยวชาญ "การตรวจที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ในราคาภาครัฐ" • ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  สถาบันผลิตแพทย์ เฉพาะทางและสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว      พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน


ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประชาสัมพันธ์

27-11-2020 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานธุรการ และพนักงานบริการ

27-11-2020 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2563

17-11-2020 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ความรู้ด้านสุขภาพ

เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ช่องทางบริจาค

บริการพิเศษ