"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา


สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย

การ์ดอย่าตกสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

 • เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง
 • หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย
 • ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
 • บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประชาสัมพันธ์

04-07-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๙ รายการ เลขที่ B๒๐/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04-07-2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ชุดที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ เลขที่ B๓๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01-07-2022 ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการชุดอุปกรณ์เย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือด (Vascular Closure Device)

01-07-2022 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ ๔ ประตู ( Double cab ) จำนวน ๓ คัน ด้วยงบค่าเสื่อมวงเงิน ๗๐ % ระดับหน่วยบริการ (CUP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01-07-2022 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01-07-2022 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายบอลลูน ๐.๐๑๘ นิ้ว

01-07-2022 ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกจำนวน 2 รายการ

30-06-2022 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการสารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนต ๒%

28-06-2022 ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ ในรายการหลอดบรรจุแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

28-06-2022 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 272/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

28-06-2022 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

27-06-2022 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

23-06-2022 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

23-06-2022 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งล่ามภาษาต่างประเทศ

22-06-2022 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้


ตรวจสอบสิทธิ์การรับวัคซีน Moderna กระตุ้นเข็ม 3 คลิกที่นี่

งานบริการ

จองห้องพิเศษ

ห้องพิเศษโฉมใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

สิทธิการรักษา - ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสิทธิ์รักษาพยาบาล - สปสช.

ตารางบริการและออกตรวจของแพทย์

ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนัดหมายที่ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสำหรับหน่วยงานและองค์กร

แจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เงินบริจาค และติดตามสถานะการโอน

นัดหมายตรวจด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Tele)

Telemedicine

ติดตามสถานะการส่งยา

ติดตามสถานะการส่งยา และข้อมูลด้านเภสัชกรรม

อุบลพร้อม

ลงทะเบียนอุบลพร้อม

OPD Corner ผู้ป่วยนอก


นโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA)


ศูนย์ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ครอบคลุมการบริการรักษาพยาบาลขั้นสูงระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดถึง1เดือนที่มีภาวะวิกฤตและไม่วิกฤตทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบริการ • การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์แผนจีน ที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัว ลดอาการปวด ข้อติด โรคไมเกรน อ่อนแรง และอีกหลายๆระบบในร่างกาย  อีกหนึ่งทางเลือกด้านสุขภาพที่คุณต้องลอง • กุมารเวชกรรม

  กุมารเวชกรรม

  รับส่งต่อโรคทางกุมารทั้งในเขตสุขภาพ 10  และประเทศเพื่อนบ้าน  ให้การดูแลด้วยการแพทย์ขั้นสูง แบบองค์รวมและผสมผสาน เข้าใจบริบทของผู้ป่วยแต่ละครอบครัว เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาแพทย์  ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ทันสมัยและพร้อม • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ทีมโรคเลือด มะเร็งในเด็ก และหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลโรคเลือด เช่น ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ และโรคมะเร็งในเด็ก รวมทั้งการรักษามี่มีความซับซ้อนโดยการปลูกภ่ายไขกระดูก ( stem cell transplant ) มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแ • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  SPS check up center ตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการ ตรงตามความเสี่ยงรายบุคคล ให้บริการทั้งภายในและนอกสถานที่ พร้อมการดูแลต่อเนื่องตรงจุดโดยผู้เชี่ยวชาญ "การตรวจที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ในราคาภาครัฐ" • ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  สถาบันผลิตแพทย์ เฉพาะทางและสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว      พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ความรู้ด้านสุขภาพ

เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ช่องทางบริจาค