ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนเพื่อตรวจหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพโดยใช้ลำแสง

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 074/2565


วันที่ 07-01-2022