ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 2 (ICU NEURO 2) ในรายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและ ความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง (ซื้อทดแทน)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาซื้อขาย บริษัท โซวิค จำกัด สัญญาเลขที่ 332/2565


วันที่ 02-08-2022