ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือด

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 373/2565


วันที่ 19-09-2022