ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการชุดอุปกรณ์เย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือด (Vascular Closure Device)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 052/2566


วันที่ 23-11-2022