ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในรายการ เครื่องกระตุกหัวใจสำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง


วันที่ 05-01-2021