ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่งในตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ,พนักงานประจำห้องทดลอง  จำนวน 4 อัตรา ,พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2อัตรา และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563


วันที่ 09-10-2020