ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

กำหนดการสอบพนักงานราชการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

หนังสือรับรองกรณีเดินทางข้ามจังหวัด

หนังสือรับรองกรณีอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนา


วันที่ 14-09-2021