ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารรายละเอียดประกาศ


วันที่ 16-11-2021