ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ช่างโยธา) และนายช่างเทคนิค(ช่างกลโรงงาน) รับสมัครวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ