ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง เลื่อนวัน เวลา สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง เลื่อนวัน เวลา สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสารรายละเอียดประกาศ


วันที่ 19-11-2021