ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ