ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดประกาศ

ใบสมัคร


วันที่ 27-06-2022