ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเชข้ารับราชการ ในวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565รายละเอียดประกาศ


วันที่ 23-09-2022