ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 - 2 ธันวาคม 2565 ในวันเเละเวลาราชการ