ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพรายละเอียดประกาศ


วันที่ 13-01-2023