ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก, ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,ตำแหน่งวิศวกรโยธา,ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ***รับสมัครวันที่ 6-10 ก.พ.66 ภายในวันเวลาราชการ ***

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก, ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,ตำแหน่งวิศวกรโยธา,ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ***รับสมัครวันที่ 6-10 ก.พ.66 ภายในวันเวลาราชการ ***

ลิงก์กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/VWeFsVB4XncYqF6t61.รายละเอียดประกาศ

2.ขั้นตอนการสมัคร

3.ใบสมัคร


วันที่ 31-01-2023