ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยทันตแพทย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในวันเเละเวลาราชการ