ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ลิ้งค์กรอกใบสมัครออนไลน์  https://forms.gle/7msE4fdb9XYGW4T7A
รายละเอียดประกาศ

ขั้นตอนการสมัคร

ใบสมัคร


วันที่ 14-03-2023