ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า รับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการรายละเอียดประกาศ


วันที่ 12-01-2021