ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครวันที่ 8 พ.ย. - 14 พ.ย 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ รายละเอียดประกาศ


วันที่ 07-11-2023