ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่ใช้แล้วปี 2563 ประจำปี2565

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่ใช้แล้วปี 2563 ประจำปี2565ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่ใช้แล้วปี 2563 ประจำปี2565


วันที่ 25-03-2022