ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 งวดที่1-16ปี2565

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน  กันยายน 2565 งวดที่1-16ปี2565รายงานงบการเงินรพ.สรรพสิทธิประสงค์ งวดที่ 1-16 ปี 2565


วันที่ 21-10-2022