ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการชุดอุปกรณ์เย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือด (Vascular Closure Device)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน


วันที่ 01-07-2022