ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการสารหนืดคอนดรอยทิน ซัลเฟต+โซเดียมไฮยาลูโรเนต

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน


วันที่ 21-09-2022