ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) 

วันที่ประกาศ  17/03/2566  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์  22/03/2566

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)


วันที่ 17-03-2023