ประชาสัมพันธ์

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (Enzymatic Detergent)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน


วันที่ 13-01-2021