ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการขดสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ที่มีความยาว ๓๒-๔๐ มิลลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)


วันที่ 22-02-2021